22 June 2018

Abstact Sınıflar

Abstact sınıflar abstact niteliyicisi ile oluşturulan sanal sınıflardır. Abstract sınıfların detayları türetilmiş sınıflarda devredışı kalır. Abstact sınıfların instance’larını alamayız. Yani “new” metodu kullanılarak abstract sınıfa ait bir nesne oluşturulamaz. Amaç diğer sınıflara özellikleri aktarmaktır. “virtual” ve “abstact” terimleri birlikte kullanılamazlar.

Bir abstract sınıf, kalıtım yoluyla türetilmiş sınıfa aktarılabilir. Bu durumda, türetilen sınıf, temel sınıf içindeki tüm özet metotları uygulamak zorundadır. Ayrıca türetilen sınıftan nesne oluşturulabilir.

Abstract Metodlar

Abtract özelliği yalnızca normal metodlarda kullanılır. Static metodlarla kullanılmaz.

Abstract Metod ve Virtual Metod Farkı

Abstact metodların body kısmı olmaz. Bir abstract metodu override etmek (ezmek) zorundayız. Aksi halde hata alırız. Virtual metodlarda ise bu durum keyfidir, ezmek zorunda değiliz.

Özet:

  • Abstract sınıflar soyut sınıflardır.
  • Ortak olan bütün özellikler bu sınıf içerisinde yer alırlar.
  • Abstract metodların body kısmı olmaz.
  • Abstract classların içinde body’si olan metodlar yazılabilir.

Trackbacks

  1. […] yapısal olarak abstract sınıfa benzer. Bir sınıf sadece bir sınıftan kalıtım alabilir. Bir sınıf tarafından […]