22 April 2018

ADO.Net Disconnected Mimari

ADO.Net Disconnected Mimaride uygulama SQL Server’a bağlı değildir. Veriler bağlı olmadan çekilir. Uygulamanın veritabanına bağlı olmadan veri çekmesini sağlayan yapı SqlDataAdapterdır.

SqlDataAdapter nesnesi sayesinde database’den veri çekilir, bütün bağlantılar bunun üzerinden yapılır. Bağlantı açılıp kapanmaz, SqlDataAdapter bağlantıyı kendisi açar kapatır. DataAdaptör üzerindeki sql verileri datatable ve datasetlere doldurulur (fill). Böylece sqldeki veriler kullanıma hazırdır.

Disconnected mimari dezavantajı disconnected yapı connected yapıya göre daha eski bilgiyi getirir, veritabanı üzerindeki değişiklikler direk veritabanına yansımadığı için en güncel veriye ulaşamıyor. Databasede yapılan değişikler biz istediğimiz zaman veritabanına yansır.

Örnek:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 SqlConnection sqlcon = new SqlConnection("server=.;database=northwind;trusted_connection=true");
 SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from Categories", sqlcon);
 DataTable dt = new DataTable();
 da.Fill(dt);
 rptCategories.DataSource = dt;
 rptCategories.DataBind();
}

HTML Kısmı

<asp:Repeater ID="rptCategories" runat="server">
 <ItemTemplate>
 <a href="#"><%#Eval("CategoryName") %></a><br />
 </ItemTemplate>
 </asp:Repeater>

Comments

  1. .net mimarisi nedir #c daki bu mimarideki yeri

  2. ders izle says:

    çok güzel konuları ele almışsınız hocam çok faydalandım

  3. rptCategories repeater a verilmiş id dir.

  4. ?

  5. rptcategories nedir?

  6. buradaki rptcategories nedir?