22 April 2018

ADO.NET Giriş

ADO.Net Nedir?

ADO kısaltmasının açılımı ActiveX Data Object olup, ADO.NET sınıfları da database’den verileri almak, işlemek, düzenlemek ve veri kaynağına yeni veriler kaydetmek için kullanılan sınıflardır. ADO.NET, ADO teknolojisinin .NET ortamındaki halidir.

ODBC (Open DataBase Connectivity) denilen ortak kütüphane Microsoft ve diğer firmalar tarafından geliştirilmiş ve her türlü database’e erişim için
kullanılan bir kütüphane haline gelmiştir.

Connection Sınıfı

Connection sınıfı veri tabanıyla bağlantı kurmak ve bağlantıyı düzenlemek için kullanılan bir nesnedir. Bu nesnenin dört temel öğesi vardır. Bunlar;

  • OleDbConnection
  • OdbcConnection
  • SqlConnection
  • OracleConnection ‘dır.

Uygulamalarımız SQL veri tabanına göre hazırlandığından SqlConnection sınıfını kullanacağız.

ADO.NET teknolojisi ile veritabanından veri çekmenin 2 yolu vardır.

  • Connected Mimari
  • Disconnected Mimari

Notlarımda bu 2 veri çekme yöntemine yer vereceğim.