22 April 2018

Asal Sayıları Bulma

Asal sayılar sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1’den büyük pozitif tam sayılardır.

Bu örneğimizde 1’den 1000’e kadar asal sayıları sıralayan programı yazalım. Bir adet listbox ( lstAsalSayilar) ve bir buton oluşturalım. Butonun Click olayına kodlarımızı yazacağız.

for (int i = 2; i <= 1000; i++)
 {
 bool asalKontrol = true;
 for (int j = 2; j < i; j++)
 {
 if (i % j == 0)
 {
 asalKontrol = false;
 break;
 }
 }
 if (asalKontrol)
 {
 lstAsalSayilar.Items.Add(i);
 }
 }