22 June 2018

ASP.NET AJAX 3

ASP.NET’te Ajax kullanımı örneklerimize devam ediyoruz. WebForm.aspx’e ScriptManager, UpdatePanel, GridView, Button, UpdateProgress, Image ekleyelim:

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
 </asp:ScriptManager>
 <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
 <ContentTemplate>
 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
 </asp:GridView><br />
 <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />
 <br /><br />
 <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server"
 AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1">
 <ProgressTemplate>
 <asp:Image ID="Image1" ImageUrl="~/ajax-loader.gif" runat="server" />
 Veriler Yükleniyor...
 </ProgressTemplate>
 </asp:UpdateProgress>
 </ContentTemplate>
 </asp:UpdatePanel>

Kullanıcı butona bastığında postback yapıldığını görmediği için buton çalışmıyor izlenimine kapılabilir. Ve butona tekrar tekrar basabilir. Bunun önlemini almak için butona tıklandığında bir image ve Sayfa yükleniyor yazısı getiriyoruz. Kod kısmında da kategorileri veritabanından çekelim:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 SqlConnection sqlcon = new SqlConnection("server=.;database=Northwind;trusted_connection=true");
 SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("waitfor delay '00:00:10'; select * from categories", sqlcon);
 DataTable dt = new DataTable();
 da.Fill(dt);
 GridView1.DataSource = dt;
 GridView1.DataBind();
 }