22 June 2018

ASP.Net Cookies

Çerezlerin (Cookies) başlıca amacı ziyaretçilerin bilgisayarında veri tutmaktır. Üye girişi bulunan sitelerde “Beni Hatırla” kontrolünü çerezlere örnek olarak gösterebiliriz.

Sayfamıza aşağıdaki şekilde kontrolleri ekleyelim:

<table class="style1">
 <tr>
 <td class="style2">
 Kullanıcı Adı:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtKullaniciAdi" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 Parola:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtParola" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 </td>
 <td>
 <asp:CheckBox ID="chkBeniHatirla" Text="Beni Hatırla" runat="server" />
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 </td>
 <td>
 <asp:Button ID="btnGiris" runat="server" Text="Giriş"
 onclick="btnGiris_Click" />
 </td>
 </tr>
 </table>

Kod kısmına yazalım

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 if (Request.Cookies["auth"] != null)
 {
 txtKullaniciAdi.Text = Request.Cookies["auth"].Value;
 }
 }
protected void btnGiris_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (txtKullaniciAdi.Text == "orhan" && txtParola.Text == "123")
 {
 if (chkBeniHatirla.Checked)
 {
 // adı auth,değeri txtKullaniciAdi.Text'den gelen bir cookie oluşturduk
 HttpCookie kuki = new HttpCookie("auth", txtKullaniciAdi.Text);
 //cookie'nin ne kadar geçerlilik süresi olacağını belirledik
 kuki.Expires = DateTime.Now.AddMinutes(1);
 //oluşturduğumuz cookie'i client'a ekledik
 Response.Cookies.Add(kuki);
 }
 else
 {
 Response.Cookies["auth"].Expires = DateTime.Now.AddMinutes(-1);
 }
 Response.Redirect("Webform1.aspx");
 }
 }