22 April 2018

ASP.Net Hidden Form Fields

ASP.Net Hidden Form Fields (Gizli Form Alanları) açılan sayfada gözükmeyen alanlardır. Sayfanın kaynak kodunun içerisinde, değeri ile birlikte görünür.

Gizli alanlar sayfalar arasındaki geçişlerde çeşitli bilgilerin saklanması için kullanılabilir.

Örneklerle görelim:

Örnek1:

Sayfamıza bir adet HiddenField kontrolü ekleyelim:

<asp:HiddenField ID="HiddenField1" runat="server" />

Sayfamızın load kısmına da yazalım.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 HiddenField1.Value = "Sema";
 }

Sayfa çalıştırıldığında gizli alanı kaynak kodundan görebiliriz:

<input type="hidden" name="HiddenField1" id="HiddenField1" value="Sema" />

Örnek2:

Javascript fonksiyonu yazalım

<script type="text/javascript">
 function degistir() {
 document.getElementById("HiddenField1").value = "Ahmet";
 alert(document.getElementById("HiddenField1").value);
 }
</script>

Kontrollerimizi ekleyelim

<asp:HiddenField ID="HiddenField1" runat="server" />
 <input id="Button1" type="button" value="button" onclick="degistir()"/><br />
 <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="ASP Button"
 onclientclick="degistir()"/>

Çalıştırtırıp butona tıkladığımızda alert penceresinde “Ahmet” yazısının görüntülendiğini görebiliriz. Gizli alanları sayfa kaynak koduna baktığımızda görebiliyoruz.