27 May 2018

ASP.Net Mail Gönderme Örneği

Bir adet yeni Class Library açalım, Mail_Gonderme adında. İçindeki calls’in ismini Mail.cs olarak değiştirelim. Mail.cs içine kodlarımızı yazalım:

public class Mail
 {
 public string Kimden { get; set; }
 public string Kime { get; set; }
 public string Konu { get; set; }
 public string Mesaj { get; set; }
 public string Sunucu { get; set; }
 public int PortNo { get; set; }
 public string KullaniciAdi { get; set; }
 public string Parola { get; set; }
public void MailGonder(Mail m)
 {
 MailMessage email = new MailMessage(m.Kimden,m.Kime);
 email.Subject = m.Konu;
 email.Body = m.Mesaj;
SmtpClient smtpClient = new SmtpClient(m.Sunucu, m.PortNo);
 smtpClient.Credentials = new NetworkCredential(m.KullaniciAdi, m.Parola);
 smtpClient.Send(email);
 }
}

Debug edip dll dosyamızı oluşturalım. Yeni bir Asp Empty Web App. açalım. Debug ettiğimiz dosyamızı Add Reference kısmından projeye ekleyelim. Sayfamıza tablo ekleyelim:

<form id="form1" runat="server">
 <div>
<table class="style1">
 <tr>
 <td class="style2">
 Kimden:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtKimden" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 Kime:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtKime" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 Konu:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtKonu" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 Mesaj:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtMesaj" runat="server" Height="211px" Width="524px"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 Sunucu:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtSunucu" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 Port:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtPort" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 KullanıcıAdı:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtKullaniciAdi" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 Parola:</td>
 <td>
 <asp:TextBox ID="txtParola" runat="server"></asp:TextBox>
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td class="style2">
 &nbsp;</td>
 <td>
 <asp:Button ID="btnGonder" runat="server" onclick="btnGonder_Click"
 Text="Gönder" />
 </td>
 </tr>
 </table>
</div>
 </form>

Kod kısmı:

protected void btnGonder_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Mail_Gonderme.Mail m = new Mail_Gonderme.Mail();
 m.Kimden = txtKimden.Text;
 m.Kime = txtKime.Text;
 m.Konu = txtKonu.Text;
 m.Mesaj = txtMesaj.Text;
 m.Sunucu = txtSunucu.Text;
 m.PortNo = Convert.ToInt32(txtPort.Text);
 m.KullaniciAdi = txtKullaniciAdi.Text;
 m.Parola = txtParola.Text;
m.MailGonder(m);
 }

Comments

  1. meryem says:

    Mail_Gonderme.Mail m = new Mail_Gonderme.Mail();
    Error 2 The type or namespace name ‘Mail_Gonderme’ could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) C:\Users\Drsn\Documents\Visual Studio 2012\WebSites\mail\mail.aspx.cs 38

    hatası alıyorum ne yapabilirm acaba yardımcı olabilir misiniz?