22 April 2018

ASP.Net QueryString

QueryString sayfalararası taşıma işlemlerinden en kolay olanıdır. URL üzerindeki stringler ile verileri taşımaya yarar.

Bir örnek yaparak konuya gözatalım. Default.aspx ve Default2.aspx isimli iki sayfamız olsun. Default sayfamıza yazalım:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 Response.Redirect("Default2.aspx?isim=sema&soyad=akyilmaz");
 }

Sayfa çalıştırıldığında Dedault2.aspx e yönlendirildiğini görebiliriz:

http://localhost:62823/Default2.aspx?isim=sema&soyad=akyilmaz

İlk sayfaya bir adet buton ve textbox ekleyelim:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 Response.Redirect("Default2.aspx?isim=" + TextBox1.Text);
 }

Çalıştırıp textbox’a deneme yazarsak aşağıdaki sonucu alırız:

http://localhost:62823/Default2.aspx?isim=deneme

İkinci sayfada Query Stringi elde etme:

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 Response.Write(Request.QueryString["isim"]);
 }

Birden fazla key-value çifti göndermek istersek & işareti ile bu veriler birbirinden ayrılırlar.

Response.Redirect("Default.aspx?YazilacakMetin=queryString1&YazilacakMetin2=queryString2");
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 string metin = Request.QueryString["YazalicakMetin1"];
 string metin2 = Request.QueryString["YazilacakMetin2"];
 Response.Write(metin+" "+metin2);
 }

Query String Yöntemleri

  1. Tek bir anahtarla veri göndermek
  2. Farklı keyler ile veri taşımak
  3. Aynı key ile birden fazla değer göndermek