22 April 2018

Base64 Kodlama (Şifreleme) ve Kod Çözme

Base64 binary verilerin sadece ASCII karakterlerini kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasına imkan sağlayan bir kodlama şemasıdır. Base64 kodlamasının uzunluğu 4′ ün katları şeklinde olmalıdır, uzunluğu 4′ ün katı olmayan hiçbir metin geçerli bir base64 metin değildir.

Son yıllarda özellikle blog temalarında sıkça Base64 kodlamanın kullanıldığı görülmektedir.

Base64 Kodlayıcı (Encode) Metod :

static public string EncodeTo64(string toEncode)
 {
 byte[] toEncodeAsBytes= System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(toEncode);
 string returnValue = System.Convert.ToBase64String(toEncodeAsBytes);
 return returnValue;
 }

Base64 Kod Çözücü (Decode) Metod :

static public string DecodeFrom64(string encodedData)
 {
 byte[] encodedDataAsBytes = System.Convert.FromBase64String(encodedData);
 string returnValue = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(encodedDataAsBytes);
 return returnValue;
 }

Metod Kullanım Örneği:

string str = DecodeFrom64(textBox1.Text);
textBox1.Text = str;

Trackbacks

  1. […] durumdadır. Gerektiğinde ViewState pasif hâle getirilebilir. Tüm kontrollerle ilgili değerleri Base64 olarak kodlanmış tek bir string halinde ViewState isimli bir gizli input kontrolünde tutar. […]