22 April 2018

Blog Projesi 3: Veritabanına Bağlanma – Veri Çekme

Blogumuzun veritabanı ve tasarımı hazır olduğuna göre artık oluşturduğumuz veritabanına bağlanıp verileri çekebiliriz. Güvenli olması açısından Web.config dosyamızın içerisine connectionstring’i yazacağız:

<connectionStrings>
<add name="WeblogCon" connectionString="server=.;database=Weblog;trusted_connection=true;"/>
</connectionStrings>

Localde çalıştığımız için connectionstring bu şekilde yazıldı. Server’a geçeceğimiz zaman değişiklik yapacağız. Detaylar için: connectionstrings.com

Şimdi projemizde bir adet klasör oluşturalım ve DAL ismini verelim. DAL klasörünün içine Entity ve Facade isimli iki alt klasör oluşturalım. Bu klasörlerin içine class’larımızı oluşturup, böylece “Katmalı Yazılım Mimarisi”ni kullanacağız. Katmanlı yazılım mimarisi ile ilgili kısa bir not düşmek istiyorum.

Entity-Facade Katmanlı Yazılım Mimarisi

Yazılımlarımızı katmanlı bir yapı ile oluşturursak, daha güvenli bir yazılım tekniği kullanmış oluruz. Oluşturulan katmanlı yazılım hem webde, hem de windows ortamında kullanılabilir. Ayrıca, yapılan bir değişikliğin uygulamanın tamamında etkili olması sağlanır. Çeşitli katman yazılımları mevcuttur. Entity-Facade de bunlardan biridir.

Entity database ile uygulamamız arasında kullanılacak tipleri tanımlıyor; property’ler, constructor’lar, veri tipleri gibi tanımlar yer alıyor.
Facade katmanında ise Entity katmanında tanımladığımız tiplerin veritabanı ile haberleşmesi sağlanır. Ekleme, silme, güncelleme, listeleme gibi işlemleri yapabiliriz.

Entity-Facade konusu ile ilgili bu kısa açıklamalardan sonra Blogumuzu yazmaya devam edebiliriz. İlk iş olarak kategorilerimizi veritabanından çekme konusu bir sonraki notlarımda yer alacaktır.