22 April 2018

Cache Dependency Mekanizması

Ön bellekleme konusu ile ilgili veri ön bellekleme veya sayfa ön bellekleme yapabileceğimizi gördük. Ayrıca, belli nesnelere bağlı kalarak ön belleği yönetme imkanımız da mevcuttur. CacheDependency, bağımlılık tekniği ile ön bellekleme yönetimini .xml veya .txt gibi dosyaların içeriğine bağımlı hale getirebiliriz. Bu dosyalarda değişiklik olduğunda ön belleğin yenilenmesini sağlayaağız.

Örnek kod:

<asp:Label ID="lblIsim" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
 if (Cache["data"]==null)
 {
 XmlDocument xdoc = new XmlDocument();
 xdoc.Load(Server.MapPath("veriler.xml"));
 XmlNode node = xdoc.SelectSingleNode("isimler/isim");
 lblIsim.Text = node.InnerText;
 CacheDependency cd = new CacheDependency(Server.MapPath("veriler.xml"));
 Cache.Insert("data",node.InnerText,cd);
}
 else
 {
 lblIsim.Text =(string)Cache["data"];
 }
 }