27 May 2018

C# Mantıksal Ve Bitsel Operatörler

C# programlama dilinde tek başlarına herhangi bir anlamı olmayan, programın işleyişine katkıda bulunan mantıksal ve bitsel operatörler aşağıdakilerdir.
(Operatörlerin etki ettikleri sabit ya da değişkenlere operand denir.)

Mantıksal Operatörler

&& – AND (mantıksal ve operatörü: koşulların ikisinin de sağlanması gereklidir)
|| – OR (mantıksal veya operatörü: koşullardan birinin sağlanması yeterlidir)

Bitsel Operatörler

& – AND (bitsel ve: aynı anda iki ifade de test edilir)
| – OR (bitsel veya)
^ – XOR (bitsel özel)
>> – Sağa (kaydırma operatörü)
<< – Sola (kaydırma operatörü)

Mantıksal && ile bitsel & arasındaki fark:

&& koşulların ikisinin de sağlanması şarttır;

& iki ifade de mutlaka test edilir.

Kullanım örneği:

if (txtKullaniciAd.Text == "admin" && txtParola.Text == "12345")
 {
 MessageBox.Show("Sisteme giriş yaptınız");
 }
 else
 {
 MessageBox.Show("Hatalı giriş");
 }