25 May 2019

C# String Metodları

Substring Metodu: Yazının belirtilen bir kısmını almak için kullanılır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string metin = textBox1.Text;
 string alinti = metin.Substring(0, 10);
 MessageBox.Show(alinti);
}

Replace Metodu: İstediğimiz bir veriyi başka bir veri ile değiştirmek için kullanırız.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string metin = textBox1.Text;
 string yeniMetin = metin.Replace("a", "*");
 MessageBox.Show(yeniMetin);
}

Split Metodu: Bir metni veya metin dizisini belirli bir karaktere göre parçalara bölmek için kullanılır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string metin = textBox1.Text;
 string[] yeniMetin = metin.Split(',');
 foreach (string parca in yeniMetin)
 {
 MessageBox.Show(parca);
 }

Trim Metodu: Metnin başındaki ve sonundaki boşlukları almak için kullanılır.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string metin = textBox1.Text;
 string yeniMetin = metin.Trim();
 MessageBox.Show(yeniMetin);
 }

IndexOf Metodu: Belirtilen bir stringin veya karakterin başka bir string içerisinde olup olmadığını kontrol eder ve mevcutsa konumunu gösterir.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string metin = textBox1.Text;
 int index = metin.IndexOf(",");
 MessageBox.Show(index.ToString());
 }

IndexOfAny Metodu: Belirtilen bir dizi içerisinde bulunan karakterlerin, başka bir string içerisinde olup olmadığını kontrol eder, mevcutsa konumunu gösterir.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 string metin = textBox1.Text;
 int index = metin.IndexOfAny(new char[] {':', '\\', '.'});
 if (index==-1)
 MessageBox.Show("Geçersiz url");
else
 MessageBox.Show("Geçerli url");
 }

Comments

  1. plastik rahle says:

    Çok faydalı bir bilgi olmuş teşekkürler

  2. tesekkurler