22 June 2018

C# ArrayList Sınıfı

Önceki notlarımda diziler konusuna değinmiştim. Bu yazımda ArryList sınıfı ve kullanımı üzerinde duracağım.

Bildiğimiz dizilerde çalışırken bazı temel sorunlarla karşılaşabiliriz; dizilerin sınırları sabittir, dizilerin tüm elemanları aynı tipte olmalıdır, kullabılmayan elemanlar fazla bellek alanı işgal ederler. Eleman sayısının ihtiyacımıza göre değişen bir veri yapısında olmasını sağlayabiliriz. Bunu C#’da ArrayList kullanarak yapıyoruz.

ArrayList veri yapısı System.Collections namespace’inde bulunur. ArrayList’e dizinin gelişmiş versiyonu olarak bakabiliriz. Kolleksiyonlar oluşturmamıza olanak sağlar.

– bir dizide kullanacağımız eleman sayısını bilmiyorsak;
– sıralama, bulma gibi komplike işlemler yapacaksak

ArrayList kullanmamız uygun olur.

using System.Collections; 
// ArrayList sınıfını kullanmak için
// System.Collections namespace'ini eklemeliyiz..
ArrayList list = new ArrayList(); 
// Şeklinde yeni bir ArrayList tanımlayabiliriz.

 

ArrayList Sınıfı Metotları

Add – Bir nesneyi ArrayList’in sonuna ekler.
BinarySearch – Sıralanmış bir ArrayList içinde bir nesneyi Binary search algoritması kullanarak arar.
Clear – ArrayList’in tüm elemanlarını siler. Sıfırlar.
Contains – Herhangi bir nesnenin ArrayList’in elemanı olup olmadığını kontrol eder.
Insert – Dizinin sonuna değilde istediğimiz bir yerine indeksini belirterek eklememizi sağlar.
Remove – Herhangi bir elemanı diziden siler.
Reverse – Diziyi ters çevirir.
Sort – ArrayList’i sıralar.