25 May 2019

C# DateTime Metodları

DateTime Metodları uygulamalarımızda tarih-zaman gösterimi yapmak için kullanılır.

DateTime.Now: Şu andaki tarih ve zamanı gösterir.

DateTime tarih = DateTime.Now;
MessageBox.Show(tarih.ToString());

DateTime.Today: Bugünün tarihini gösterir.

DateTime.Compare: İki tarihi karşılaştırmak için kullanılılır.

DateTime dtime1 = DateTime.Parse("14.08.2011");
DateTime dtime2 = DateTime.Parse("14.09.2011");
int sonuc = DateTime.Compare(dtime1, dtime2);

Substract: Verilen tarih ile diğerini karşılaştırmak için kullanılır.

TimeSpan ts = dt1.Subtract(dt2);

DateTime AddMonths, AddYears, AddDays…: Tarih ekleyip çıkarmak için kullanılır.

DateTime bugun = DateTime.Now;
DateTime biraysonra = bugun.AddMonths(1);

Tarih Formatlama

DateTime tarih = DateTime.Now;
textBox1.Text = tarih.ToString("yyyy-MM-dd");

//Tarih için istediğimiz formatı kullanabiliriz. (Standart DateTime ToString Formatları)

DateTime.Now.ToLongDateString: uzun tarihi gösterir
DateTime.Now.ToShortDateString: kısa tarihi gösterir
DateTime.Now.ToShortTimeString: kısa şekilde saati gösterir
DateTime.Now.ToLongTimeString: uzun şekilde saati gösterir

Comments

  1. furkan says:

    çok faydalı hocam C# Hakkında Konular Devam Etmeli