22 April 2018

C# Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler uygulama tarafından üretilen veya kullanıcı tarafından girilen değerlerin geçici olarak depolandığı hafıza alanıdır.

Değişken tanımı:

tip degisken_ismi;

Değişkenler iki lokasyonda tanımlanabilirler:

 • Lokal: tanımlandıkları scope içerisinde oluşturulur, scope dışına çıkıldığında çalışmazlar.
 • Global: uygulama çalıştığı sürece canlı kalırlar ve kodun her bölümünden erişilebilirler.

Değişken ismi tanımlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

1. Değişken ismi C# anahtar kelimelerinden biri olamaz.
2. Değişken isminde boşluklar, simgeler olamaz. (alt çizgi kullanılabilir)
3. Değişken isimleri rakamla başlayamaz, daha sonra rakam kullanılabilir (soy2ad şeklinde)

C# Anahtar Kelimeleri (bu kelimeler isimlendirmede kullanılmaz)

abstract – as – base – bool – break – byte – case – catch – char – checked – class – const – continue – decimal – default – delegate – do – double – else – enum – event – explicit – extern – false – finally – fixed – float – for – foreach – goto – if – implicit – in – int – interface – internal – is – lock – long – namespace – new – null – object – operator – out – override – params – private – protected – public – readonly – ref – return – sbyte – sealed – short – sizeof – stackalloc – static – string – struct – switch – this – throw – true – try – typeof – uint – ulong – unchecked – unsafe – ushort – using – virtual – volatile – void – while

Pascal/Camel Casing Konusu

İsimlendirmede bu 2 yöntem kullanılır.

Pascal Casing: İsimler BÜYÜK harfle başlar. İsmi oluşturan ifade birden fazla kelimeden oluşuyorsa, kelimelerin ilk harfleri BÜYÜK harflerle yazılır. (örneğin; string FirstName;)

Camel Casing: İsimler küçük harfle başlar. İsmi oluşturan ifade birden fazla kelimeden oluşuyorsa, isimdeki ilk kelime küçük harfle başlar. Sonraki kelimeler BÜYÜK harfle başlar. (örneğin; int numberSayacVeSayac;)

Değişken isimlendirmede Camel Casing kullanılır. Sınıf isimlendirmede Pascal Casing kullanılır.

Nerede hangisi kullanılır:

 • Proje dosyası – Pascal Casing
 • Kaynak dosyası – Pascal Casing
 • Sınıf (class) – Pascal Casing
 • Yapı (struct) – Pascal Casing
 • Arabirim (interface) – Pascal Casing
 • Metot – Pascal Casing
 • Özellik (Property) – Pascal Casing
 • Alan (public field) – Pascal Casing
 • Alan (diğer Field) – Camel Casing
 • Numaralandırma (Enum) – Pascal Casing
 • Delegate (public) – Pascal Casing
 • Delegate (diğer) – Camel Casing
 • Değişken – Camel Casing
 • Parametre – Camel Casing
 • Olay (event) – Camel Casing

Bazı Veri Tipleri

Veri tipleri verilerin türünü ve özelliklerini belirlerler.

byte: 8 bit tamsayı (0, …, 255)
short: 16 bit tamsayı (-32768, …, 32767)
int: 32 bit tamsayı (-2147483648, …, 2147483647)
long: 64 bit tamsayı (-9223372036854775808, …, 9223372036854775807)

float: 32 bit ondalık (reel) sayı (±1.5*10-45, …, ±3.4*1038 )
double: 64 bit ondalık sayı (±5.0*10-324, …, ±1.7*10308)
decimal: 128 bit ondalık sayı (±1.5*10-28, …, ±7.9*1028 )

string: karakterler. Metin tutar.
char: tek karakter (16 bit ASCII veya UNICODE saklayabilir)

bool: true / false. Koşullu yapılarda kullanılır.

Örnekler

byte a=5;

short a=5;

int a=5;

long a=5;

float a=5F; veya float a=5f;

double a=5; veya double a=5d; veya double a=5D;

decimal a=5M; veya decimal a=5m;

char a=’h’;

string a=”Merhaba”;

Trackbacks

 1. […] konularından bahsederken burada  değişkenin tanımına değinmiştim. SQL’de de değişken aynı şekilde “verilerin […]