27 May 2018

C# Diziler

Dizilere değişkenlere index numaraları ile erişmemiz gereken durumlarda ihtiyaç duyarız. Diizler aynı tipteki verilerin gruplandırılmasında kullanır. Dizilerin tanımlanma şekli:

 

değişken_tipi [] değişken adi;
Örnek: int[] dizi = new int[5];

 

Dizi tanımlanma esnasında değer ataması yapılabilir:

string isimler = { "Ahmet", "Ali", "Mehmet" };

Çok boyutlu dizi tanımlaması:

string[,] isimSoyad = { {"Sema", "Yılmaz" }, {"Aslı", "Can" }, {"Hulya","Altun"} };
Bu dizide "Can" elemanına isimSoyad[1,1] şeklinde ulaşılacaktır.

Dizileri Yeniden Boyutlandırma

Program içinde Array.Resize metodu kullanarak diziyi boyutlandırabiliriz.

Örnek kullanım:

string[] dizi = new string[2]; //Dizi tanımladık ve boyut belirledik.
dizi[0] = "Pazartesi";
dizi[1] = "Salı";
Array.Resize(ref dizi, 3); //Dizinin boyutunu değiştirdik.
dizi[2] = "Çarşamba";

Array.Resize kullanım şekli

Array.Resize(ref dizi_degiskeni, yeni boyut);

Trackbacks

  1. […] notlarımda diziler konusuna değinmiştim. Bu yazımda ArryList sınıfı ve kullanımı üzerinde […]