22 April 2018

C# Metodlar

C Sharp dilinde uygulama yazarken belirli bir iş için yazdığımız kod parçasını birden fazla kez kullanmamız gerekebilir. Aynı kodları tekrar tekrar yazmak yerine bir defa metod olarak yazıp programımızda kullanabiliriz.

Metod tanımlama

donus_tip metod_isim (parametre_tip parametre_isim,...n)
 {
 //ifadeler
 }

donus_tip: metodun geriye döndüreceği değerin tipidir.

 metod_isim: metoda verilen isimdir.

parametre listesi: gerekli hesaplamaların yapılabilmesi için dışarıdan verilen değerler.

Parametreler

Parametreler metodlara istediğimiz işlemleri yaptırmak için değerlerini verdiğimiz gereken değişkenlerdir. Bir metodda istenilen parametrelerin sayısına ve bu parametrelerin veri tiplerine o metodun imzası denir.

Metodlar geriye bir şey döndürmek zorunda değiller. Geriye değer döndürmeyen metod oluşturuken başına void eklenir.

Örnek:

//Kendi metodumuzu yazalım.
void TextBoxTemizle()
 {
 textBox1.Clear();
 textBox2.Clear();
 textBox3.Clear();
 }

 

//Metodumuzu çağıralım.
 TextBoxTemizle();

Trackbacks

  1. […] önceki metodlarla ilgili notlarımda belirttiğim gibi yazdığımız kod parçalarını belirli bir yerde birden […]