22 April 2018

C# NotifyIcon

NotifyIcon kontrolü programın küçük simgesinin görev çubuğu sağ alt köşeye (system try) eklenmesi için kullanılır.

NotifyIcon Özellikleri:

Text: simgenin üzerine fare ile gelindiğinde belirecek yazı eklenir.

BalloonTipText: simgenin üzerine fare ile gelindiğinde balon tipi açıklamanın metni buradan eklenir.

BalloonTipTitle: simgenin üzerine fare ile gelindiğinde balon tipi açıklamanın başlığı buradan eklenir.

Icon: Simge olarak gösterilecek icon belirlenir.

Visible: Görev çubuğu bildirim alanında simge görünür olup olmadığı belirlenir.Değeri true ise gözükür, false ise gözükmez.

Formumuza bir buton, bir NotifyIcon kontrolü ekleyelim. Butona tıklandığında simge görev çubuğunda görüntülenecektir.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 this.Hide();
 }
private void notifyIcon1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
 {
 this.Show();
 }