22 April 2018

C# Tip Dönüşümleri

Önceki notlarımda değişken tip dönüşümlerinden bahsettim. Bu notumda C#’ın kendi içinde mevcut olan tip dönüşümleri konusuna değineceğim.

C Sharp’ta 2 çeşit tip dönüşümü vardır:

  1. Açık dönüşüm (explicit conversion)
  2. Kapalı dönüşüm (implicit conversion)

Kapalı dönüşümün gerçekleşmesi için 2 kuralın mevcut olması gereklidir:

  • Hedef tip ve kaynak tip aynı tür veriyi tutmalıdır.
  • Hedef tip kaynak tipten daha geniş aralığa sahip olmalıdır.

Örnek vermem gerekirse:

Kapalı dönüşüm tipi:

byte b = 5;
int c = 0;
c = b; // Kapalı dönüşüm tipidir.

Açık dönüşüm tipi:

b = (byte)c; //Açık dönüşüm tipidir.
b = Convert.ToByte(c); // Bir başka şeklidir.

C#’ın kendi içindeki tip dönüşümleri de bu şekildedir.