16 June 2019

Dairenin Alanını ve Çevresini Hesaplayan Program

Dairenin çevresini ve alanını hesaplayan programımızı yazmak için bir sabit belirleyeceğiz. Daha önceki notlarımda geçmediği sabitler konusuna burada kısaca değineceğim:

Sabitler Nedir?

Sabitler sabit içeriğe sahip değerlerin saklanması için kullanılırlar. Sabitlerin değeri uygulamanın çalıştırılması sırasından değiştirilemez. Programda sabit tanımlandığında ilk değer mutlaka verilmelidir. Aksi taktirde programın çalışmasında hata
oluşur. Sabitler şu şekilde tanımlanırlar:

const sabitin_tipi sabitin_adi = sabitin_degeri;

Aşağıdaki programımızda pi sayısını sabit olarak tanımlayıp kullanacağız. (bildiğimiz gibi Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen matematik sabitidir.)

Daire Alanı ve Çevresi Hesaplama Programı

Program görünümü resimdeki gibidir:

C# Daire Alanı ve Çevresi Hesaplama

Kodlarımızı butonun Click eventine yazacağız. Kodların tamamı aşağıdaki şekildedir.

 

using System;
 using System.Windows.Forms;
namespace daireAlanveCevresi
 {
 public partial class Form1 : Form
 {
 public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 }
private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 const double PI = 3.14159265;
double daireAlan, daireCevre, yariCap;
yariCap = Convert.ToInt32(txtYaricap.Text);
 daireCevre = PI * 2 * yariCap;
 daireAlan = PI*(Math.Pow(yariCap, 2));
 txtDaireCevresi.Text = daireCevre.ToString();
 txtDaireAlani.Text = daireAlan.ToString();
 }
 }
 }

 

Comments

  1. Benim Adım Name says:

    güzel ama ingiliççe