22 April 2018

DDL Komutları – Create, Alter ve Drop

DDL konusundan daha önce burada kısaca bahsetmiştim. Burada DDL Komutlarının kullanımına değineceğim:

CREATE – Nesne Oluşturmak
Veritabanındaki nesnelerin oluşturulabilmesi için kullanılır.

Genel kullanımı:
CREATE nesne_tip nesne_isim [options]

CREATE DATABASE Deneme
CREATE TABLE Denemeler(
 DenemeID int primary key identity(1,1) not null,
 Ad nvarchar(50) not null,
 Soyad nvarchar(50) not null
 )
CREATE TABLE Diger(
 DigerID int primary key identity(1,1) not null,
 Ad nvarchar(50) not null,
 Adres nvarchar(500) not null,
 DenemeID int foreign key references Denemeler(DenemeID) not null
 )

ALTER – Nesnelerde Değişiklik Yapmak

Önceden oluşturulmuş bir nesne özelliğinin değiştirilmesini sağlar.

Genel kullanımı
ALTER nesne_tip nesne_isim [options]

ALTER TABLE diger
 ADD Soyad varchar(50) not null
ALTER TABLE Diger
 ALTER COLUMN Soyad varchar(100) not null
ALTER TABLE Diger
 DROP COLUMN Soyad

DROP – Nesne Silmek
Bir nesnenin silinmesini sağlar.

Genel kullanımı
DROP nesne_tip nesne_isim

DROP DATABASE Deneme