22 June 2018

Değişkenlerin Tip Dönüşümleri

Her programlama dilinde olduğu gibi C#’da da değişkenlerin tip dönüşümlerine ihtiyaç duyulur. Elimizde string tipinde 2 sayı varsa, (“3” ve “5” gibi) bu sayılara matematiksel işlem yaptırmak için onları farklı tipe dönüştürmemiz gerekir. Veya elimizde int tipinde bir değer varsa ekrana metinsel olarak yazdırmak istiyorsak string tipine dönüşüm yaptırmamız gerekecek. Örneklere bakalım;

string a = "3";
string b = "5";
MessageBox.Show(a+b);

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda mesaj kutusuna “35” yazdığını görebiliriz. + operatörü ile string (metinsel) ifadeler birbiri arkasına eklenir. 2 string değer üzerinde matematiksel işlem yapamayız, onları sadece yanyana yazdırırız. a ve b değişkenlerini int tipine dönüştürürsek durum değişir;

string a = "3";
string b = "5";
int c = Convert.ToInt32(a);
int d = Convert.ToInt32(b);
MessageBox.Show((c+d).ToString());

Gördüğümüz gibi c+d nin sonucu int olduğundan ekrana yazdıracağımız zaman string değerine dönüştürmemiz gerekecek.

System namespace’i altındaki Convert sınıfı içinde tip dönüşümü yapabileceğimiz birçok metot bulunur. Bu metotlarla hemen hemen her tipi her tipe dönüştürebiliriz.

Convert Sınıfı Kullanımı

Convert.ToBoolean(x)

Convert.ToByte(x)

Convert.ToSbyte(x)

Convert.ToInt16(x)

Convert.ToUInt16(x)

Convert.ToInt32(x)

Convert.ToUInt32(x)

Convert.ToInt64(x)

Convert.ToUInt64(x)

Convert.ToSingle(x)

Convert.ToDouble(x)

Convert.ToDecimal(x)

Convert.ToChar(x)

 

Örneğimize bakalım:

double a = 14.5;
double b = 15.7;
double sonuc = a * b;
int sonuc2 = Convert.ToInt32(sonuc);
//ondalıklı sayı tam sayıya dönüşür

 

Trackbacks

  1. […] notlarımda değişken tip dönüşümlerinden bahsettim. Bu notumda C#’ın kendi içinde mevcut olan tip dönüşümleri konusuna […]