22 April 2018

Dialog Kontrolleri

OpenFileDialog Kontrolü – Dosya Açma Diyalog Kutusu – Dosya Aç diyalog kutusunu uygulamamızda kullanmamızı sağlayan kontroldür.

openFileDialog1.ShowDialog();

şeklinde diyalog kutusu görüntülenir. Filter özelliğini kullanarak hangi dosyaları açılması gerektiği yazılır:

openFileDialog1.Filter = "txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*" ;

Kullanım örneği:

private void btnOpen_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 //ShowDialog methodundan dönen DialogResult değerini al
 //Kullanıcı bir dosya seçtiyse geriye DialogResult.OK döner,
 //aksi halde DialogResult.Cancel döner
 DialogResult secim = openDialog.ShowDialog();
 //Eğer kullanıcı bir seçim yaptıysa
 if (secim == DialogResult.OK)
 {
 //Seçtiği dosyanın yolunu OpenFileDialog'un FileName
 //özelliğinden oku
 string path = openDialog.FileName;
 //File.ReadAllText methoduna bu yolu ver ve seçilen dosyanın
 //tüm içeriğini string olarak al
 string dosyaIcerik = File.ReadAllText(path, Encoding.GetEncoding(1254));
//Daha sonra bu içeriği RichTextBox da göster
 rtbEditor.Text = dosyaIcerik;
 }
 }

SaveFileDialog Kontrolü – Kaydetme Diyalog Kutusu – Uygulamada Dosya/Kaydet komutlarında ekrana gelen Dosya Kaydetme arayüzünü uygulamalarda kullanmamızı sağlayan bir kontroldür. Kullanım örneği:

private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult drSecim = saveDialog.ShowDialog();
 if (drSecim == DialogResult.OK)
 {
 string path = saveDialog.FileName;
 string icerik = rtbEditor.Text;
File.WriteAllText(path, icerik);
 }
 }

ColorDialog Kontrolü – Renk Diyalog Kutusu – uygulamalarda kullanabileceğimiz yazı rengini belirlememizi sağlayan kontroldür. Örnek:

private void btnColor_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult drSecim = colorDialog.ShowDialog();
 if (drSecim == DialogResult.OK)
 {
 Color secilenRenk = colorDialog.Color;
 rtbEditor.SelectionColor = secilenRenk;
 }
 }

FontDialog Kontrolü – Yazı Tipi Diyalog Kutusu – Uygulamalarda yazı tipini belirlememizi sağlayan kontroldür.

private void btnFontSec_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 DialogResult dr = fontDialog.ShowDialog();
 if (dr == DialogResult.OK)
 {
 Font seciliFont = fontDialog.Font;
 rtbEditor.SelectionFont = seciliFont;
 }
 }