22 June 2018

ErrorProvider Kontrolü

ErrorProvider kontrollere ikonlu uyarı mesajı eklemek için kullanılır.

ErrorProvider Metodları

Clear: Eklenen iconun silinmesini sağlar.
SetError: Uyarı ikonunun ve üzerinde gelindiğinde mesajın belirlenen nesnenin yanında çıkmasını sağlar. Kullanımı:

ErrorProvider1.SetError(kontroladı,"Uyarı Mesajı")

Örnek kullanım: Forma bir adet buton ve textbox ekleyelim.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 if (textBox1.Text == "")
 {
 errorProvider1.SetError(textBox1, "Boş alanı doldurunuz");
 }
 }