27 May 2018

Form HelpButton Özelliği

HelpButton (Yardım düğmesi) aktifleştirildiğinde formun başlığında görüntülenir. Default kullanımı false şeklindedir. Property penceresinden true olarak ayarlandığında formun kapatma düğmesinin soluna yerleşir. Kontrolün HelpRequested eventi kullanılarak olay gerçekleştirilebilir. Maximize ve Minimize buttonları false olarak ayarlanır.

HelpButton Bir TextBox kontrolüne eklenirse kullanım örneği:

private void textBox1_HelpRequested(object sender, HelpEventArgs hlpevent)
 {
 string path = Application.StartupPath + "\\yardim.txt";
 Process.Start(path);
//System.Diagnostics namespace'i eklenmelidir.
 }