22 June 2018

GDI+ Metodları Kullanım Şekilleri

GDI+ Metodları Örneklerinden burada bahsettim. Metodların en fazla kullanılan overloadları aşağıdaki şekildedir:

  • DrawRectangle() (kare veya dikdörtgen çizmek) overload örneği:

DrawRectangle(Pen, Rectangle)

  • FillRectangle () (içi dolu kare veya dikdörtgen çizmek) overload örneği:

FillRectangle(Brush, Rectangle)

  • DrawEllipse() (daire veya ellips çizmek) overload örneği: 

DrawEllipse(Pen, Rectangle)

  • FillEllipse() (içi dolu daire veya ellips çizmek) overload örneği:

FillEllipse(Brush, Rectangle)

  • DrawPie() (daire dilimi çizmek) overload örneği:

DrawPie(Pen, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

  • DrawLine() (çizgi çizmek) overload örneği: 

DrawLine(Pen, Point, Point)

  • DrawString() (yazı yazmak) overload örneği:

DrawString(String, Font, Brush, PointF)

  • DrawImage() (resim çizmek) overload örneği:

DrawImage(Image, Point)

GDI Metodları Daha Fazla Bilgi