22 April 2018

HTML Sunucu Kontrolleri

Bu kontroller System.Web.UI.HtmlControls ad alanındaki sınıflara ait sunucu kontrolleridir.

HTML sunucu kontrollerini kullanmak için System.Web.UI.HtmlControls ad alanını import bildirimiyle eklemeye gerek yoktur. Çünkü bu ad alanı ASP.NET tarafından otomatik olarak sayfaya eklenir.

HTML elemanını HTML sunucu kontrolüne çevirmek için o elemanın bildirimine runat=”server” ifadesi eklenmelidir. Ayrıca, o kontrolü diğer kontrollerden ayırmayı sağlayan id bildirimi de kullanılır.

Artık, bu paragraf HTML sunucu kontrolü olmuştur. Aşağıda bazı HTML etiketleri, bu etiketleri HTML sunucu kontrolü olarak kullanmamızı sağlayan System.Web.UI.HtmlControls ad alanındaki ilgili sınıf ve sınıfın amacı yer almaktadır.

<a> – HtmlAnchor – Html <a> etiketine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<button> – HtmlButton – Html <button> etiketine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<form> – HtmlForm – Html <form> etiketine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<img> – HtmlImage – Html <img> etiketine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<input type=“button”>
<input type=“submit”>
<input type=“reset”>
HtmlInputButton – Html input etiketinin button, submit, reset türlerine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<input type=“checkbox”> – HtmlInputCheckBox – Html input etiketinin checkbox türüne program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<input type=“image”> – HtmlInputImage – Html input etiketinin image türüne program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<input type=“radio”> – HtmlInputRadioButton – Html input etiketinin radio türüne program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<input type=“text”>
<input type=“password”>
HtmlInputText – Html – input etiketinin text ve password türlerine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<select> HtmlSelect – Html <Select> etiketine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<table> HtmlTable – Html <Table> etiketine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<td> ve <th> HtmlTableCell – Html tablo hücresi öğelerine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<tr> HtmlTableRow – Html tablo satırı öğelerine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<textarea> HtmlTextArea – Html <textarea> (metin alanı) öğesine program yoluyla ulaşmayı sağlar.

<body>, <div>, <span>, <font> vs. HtmlGenericControl – Kendi Html sınıfı tarafından özel olarak temsil olunmayan her Html öğesine program yoluyla ulaşmayı sağlar.


Comments

  1. Taking the ovwerive, this post is first class

  2. yararlı..