22 June 2018

INSERT – UPDATE – DELETE

INSERT komutu ile veri tabanına veri satırları ekleyebiliriz.

Kullanımı

INSERT INTO tablo (kolon, kolon, ...)
VALUES (değer-1, değer-2, ...)

Örnek:

INSERT INTO musteri (musteri_no,adsoyad,sehir)
values(3,’Davut ÖZTÜRK’,’Mersin’)

UPDATE

Veritabanında verileri değiştirmek gerekebilir. Güncelleme (değiştirme) işlemleri için UPDATE ifadesi kullanılır.

Kullanımı

Update tablo_adi
SET kolon=değer, ...n
where koşul

Not: Where ifadesi kullanılmaz ise tablodaki bütün kayıtlar güncellenir, koşul yazılırsa o koşula uygun kayıtlar güncellenir. Koşul kısmına dikkat edilmesi gereklidir, çünkü istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Örnekler:

update kitap set fiyat=fiyat*1.15;
where fiyat= 12

DELETE

Veritabanında girilen bilgileri silmek için DELETE komutu kullanılır.

Delete tablo
where koşul

Örnek:

Delete Film
Where FilmName = 'Inception'

Trackbacks

  1. […] meydana geldiğinde çalışan küçük kod parçalarına trigger denir. Bu olaylardan daha önce DML  konusunda bahsetmiştik. Listeleyecek olursak bu olaylar […]