23 March 2018

Javascript Değişkenler

Değişkenler sayıları ve “string”leri saklarlar.

Basit bir örnek. Bir dikdörtgenin alanını hesaplayalım.

<script type="text/javascript">
var en = 15;
 var boy = 25;
 var alan = 15 * 25
//sonucun çıktısı
document.write(alan);
//değişkenin türünün çıktısı
 document.write(typeof alan);
 </script>

String değişkenler üzerinde toplama işlemi yapmak için:

<script type="text/javascript">
 var bir = "15";
 var iki = "25";
 var toplam = parseInt(bir) + parseInt(iki);
document.write(toplam);
 </script>
  • Değişkenler var ifadesi ile başlarlar.
  • Değişkenler küçük harfle yazılmalı.
  • Değişkenler bir harf ile başlamalıdır.
  • Satır noktalı virgül ile sona erdirilmelidir.

Comments

  1. facfasdf says:

    nasıl yani?sadece var ile mi başlar değişkenler??