23 March 2018

Javascript Fonksiyonlar

Javascript fonksiyonlar 2 türlü olabilir:

1- Parametresiz:

function () 
//Parametresiz olduğu için Parantez açıp kapatmalıyım.
//Aynı C#'taki methodlar gibi.
 {
 //Bu fonksyion çağırılacağı zaman çalıştırılmasını istediğini kodlar...
 }

2-Parametreli:

function (parametre1,parametre2, parametre3...) 
//Parametre vermek istediğim zaman sadece C#'ta yaptığımız gibi tipini vermiyoruz sadece adını yazıyoruz.
 {
 //Çalıştırılacak kodları buraya yazıyorum.
 }

Fonksiyonların Çağrılması:

Functionlar tek başlarına çalışmazlar, bizim onları çağırmamız gerekiyor. HTML’de Event’ler yardımı ile bu fonksiyonları çağırabiliriz.

İlgili event’e Fonksiyonun adını yazarak çağırabiliriz.

Eğer parametresiz bir fonksiyon tanımladıysak örnek: fonksiyonAdi()

Eğer parametreli ise, fonksyionu tanımlarken oluşturduğum parametre sayısı kadar parametrelere değer yollamalıyız yoksa hata ile karşılaşırız.

DİKKAT: Büyük-küçük harfe tamamen duyarlıdır.

Örnek1:

<script type="text/javascript">
function Ilk() {
 alert('İlk Fonksyion');
 }
 </script>
 <body onload="Ilk()">

Örnek2:

<script type="text/javascript">
function AdSoyad(isim, soyisim) {
 alert('İsmin: ' + isim + ' Soyismin: ' + soyisim);
 }
 </script>
<span onclick="AdSoyad('Sema', 'Akyilmaz')">Benim Adımı Göster</span>