27 May 2018

Javascript Karar Yapıları

Karar yapıları diğer programlama dillerinde olduğu şekilde kullanılır. Aşağıda If-Else ve Switch-Case örnekleri yer almaktadır:

If-Else Karar Yapısı

<script type="text/javascript">
 var username = "admin";
 var pass = "123";
 if (username == "admin" && pass == "123") {
 document.write("Authentication successfuly");
 }
 </script>

Switch – Case Karar Yapısı

<script type="text/javascript">
 var uzanti = ".jpeg";
 switch (uzanti) {
 case ".jpg":
 document.write(".jpg");
 break;
 case ".jpeg":
 document.write(".jpeg");
 break;
 default:
 document.write("tanimsiz....");
}
</script>