22 April 2018

Karar Yapıları: If – Else If – Else

Daha önceki notlarımda If – Else kullanımından bahsetmiştim.

If – Else If – Else kullanımı da bu şekildedir:

if (koşul1)
{
//Koşul1 sağlandığında gerçekleşenler
}
else if (koşul2)
{
//Koşul2 sağlandığında gerçekleşenler
}
else
{
//Koşullar sağlanmadığında gerçekleşenler
}