23 March 2018

Karar Yapıları: Switch – Case

Switch – Case karar yapısı bir değişkenin aldığı bir çok değere göre farklı komutların çalıştırılması gereken durumlar için kullanılır. Switch ile yaptıklarımızı if-else ile de yapabiliriz, bazı durumlarda switch kullanmak daha pratik olacaktır.
Switch karar yapısı switch anahtar kelimesi ile başlar ve parantez içinde test edilecek değişkeni belirtiriz.

switch (değişken)
 {
 case kosul1:
 //koşul1 icin yapılacaklar
 break;
case kosul2:
 //koşul2 icin yapılacaklar
 break;
 .
 .
 .
 .
 .
 case kosulx:
 //kosulx icin yapılacaklar
 break
default:
 //hiç bir koşul gerçekleşmediğinde varsayılan yapılacaklar listesi
 break;