22 April 2018

Key ve Constraintler

Constraint tablo veya sütunda yer alır. Bir sınırlayıcıdır. Verinin doğruluk kurallarını karşıladığından emin olmamızı sağlar.

  • Primary Key Constraint (birincil anahtar): Bir alana girilecek değeri benzersiz olmaya zorlar. Her tabloda sadece bir adet olabilir. NULL değere izin vermez.
  • Unique Constraint (benzersiz anahtar): Bir alana girilecek değeri benzersiz olmaya zorlar. Bir tabloda birden fazla olabilir. Sadece 1 adet NULL değer alabilir.
  • Check Constraint: Bir alana girilecek değerlerin yapısını bir ifade ile kontrol etmemizi sağlar.

Check Constraint örnekleri:
Aylar sütununu uygun sayılarla sınırlandırmak: BETWEEN 1 AND 12 (sql komutu)
Telefon numarasının formatına uygun olmasını sağlamak: LIKE ‘[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]’
Birim fiyat pozitif değer olmalıdır: BirimFiyat>=0

  • Foreign Key Constraint (yabancı anahtar): Bir tabloya girilecek değerleri başka bir tablonun belirli bir alanında yer alan veriler ile sınırlandırmayı sağlar.