22 June 2018

Kod ile Label, TextBox veya Buton oluşturalım

Kodları formun Load olayına yazacağız.

Kodla Label oluşturalım:

Label label = new Label();
label.Top = 100;
label.Left = 100;
label.Width = 100;
label.Text = "label";
this.Controls.Add(label);

Kodla TextBox oluşturalım:

TextBox textbox = new TextBox ();
textbox.Top = 100;
textbox.Left = 100;
textbox.Width = 100;
textbox.Text = "textbox";
this.Controls.Add(textbox);

Kodla Buton Oluşturalım:

Button button = new Button();
button.Top = 100;
button.Left = 100;
button.Width = 100;
button.Text = "button";
this.Controls.Add(button);