22 April 2018

LIKE – Metin Karşılaştırma Operatörü

LIKE operatörü ile birlikte harf yerine geçen bazı karakterler kullanılır.

% – Birden fazla harf ya da rakamın yerini tutar.
_ – Bir tek harf veya rakamın yerini tutar.
[HARF] – Herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir.
[^HARF] – Herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir.
[A-Z] – A ile Z arasındaki harfleri belirtir.

Örnek:
“L” harfi ile başlayan isimleri listelemek istersek kullanacağımız kodlar

select *
from Employees
where LastName like 'L%'

“L” veya “A” harfi ile başlayan isimleri listelemek istersek kullanacağımız kodlar

select *
from Employees
where FirstName like '[LA]%'

İkinci harfi “a” olan iismleri listeleyelim

select *
from Employees
where FirstName like '_a%'