22 April 2018

MasterPage Nedir Ne Değildir?

Basit bir web sitesi yaptığımızı düşünelim. Anasayfa, hakkımda, iletişim sayfalarından oluşsun. Her sayfanın header, content, sidebar ve footer bölümleri olacak. Sadece content kısımları değişecek. Burada MasterPage kullanımı işimizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Sayfada değişmeyecek kısımları MasterPage’e ekleyeceğiz, her bir sayfada sadece değiştirilen kısımlar yer alacak.

New project’den bir adet ASP.Net Empty Web Application açalım. Add New Item’den bir adet MasterPage ekleyelim. Site1.Master isminde.

İçinde yer alan ContentPlaceHolder kısmı her sayfada değişecek olan kısımdır.

<asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
</asp:ContentPlaceHolder>

MasterPage’imizin içine tasarımımızı oluşturuyoruz. divler açarak idler veriyoruz, header, content, footer, sidebar diye. Css dosyamızı açıp stillerimizi veriyoruz. Burada content div’inin içine ContentPlaceHolder1’i eklememiz gerekir.

Yeni sayfalar ekleyeceğimiz zaman Web Form using Master Page olarak eklememiz gerekir. Bu yeni sayfalarda tasarıma mudahele edemeyeceğiz, tek değiştirebildiğimiz yer ContentPlaceHolder1 içindeki alan olacak.

Trackbacks

  1. […] de Weblog diyelim. Projeye bir adet MasterPage ekleyelim. (MasterPage ile igili açıklamalar burada yer alıyor) Bir adet Web Form using MasterPage ekleyelim, adı Default.aspx […]