22 June 2018

Menüler & Toolbarlar

MenuStrip: Tasarımlarımızda Ana Menüyü oluşturmak için MenuStrip öğesini kullanırız. Bu öğe MenuItem kontrolünün kolleksiyonunu sağlayıp yönetir.

MenuStrip öğesini kullanarak:

 • Yeni bir menü oluşturulabilir, menü çubukları eklenebilir.
 • Mevcut menüye yeni alt öğeler ilave edilebilir.
 • Menülerin özellikleri özellikler penceresini kullanarak ayarlanabilir.
 • Menü öğelerine olay yönlendiriciler eklenebilir (event handlers)

Uygulamaya yeni menü eklemek:

 1. MenuStrip öğesini ToolBox’dab seçip sürükleyip Formun üzerine bırakalım.
 2.  Type Here yazan kutucuğa tıklayarak ana menü ve alt menü öğelerini oluşturalım.
 3. Menü öğelerine separator (ayırıcı) eklemek için menü öğesini seçip sağ tıklayıp gelen pencerede Insert>Seperator’ü seçiyoruz.
 4. Menü öğelerine küçük resim (icon) eklemek için sağ tıklayıp gelen pencerede Set Image’yi tıklıyoruz ve açılan pencerede resmimizin konumunu seçip menü öğesine ekliyoruz.
 5. Erişim Tuşları: Ana menü öğesini alt tuşu ile açmak için menü öğesinin özelliklerinde Text kısmında yazan metnin başına & ekliyoruz.
 6. Kısa yol tuşları: Menü öğesine kısa yol tuşu eklemek için menü öğesini seçip özellikler penceresinden ShortcutKeys anahtarını seçiyoruz ve uygun tuş kombinasyonu belirliyoruz.
 7. Bir menü öğesinin özellikler penceresinden CheckOnClick Özelliğini true olarak değiştirirsek kod çalıştığında o menü öğesi seçildiğinde solunda seçili işareti belirecektir.

Menü öğelerinin olayları:

Menü öğelerine Event Handler ekleyebiliriz. En sık kullanılan olay menü öğesinin Click olayıdır. Diğer bir olay olan Select
olayı ise, bir menü öğesi fare ya da klavye kısa yolu ile seçildiğinde işlev görür.

Örneğin forma bir adet OpenFileDialog ekleyelim ve bir menü öğesinin Click olayına aşağıdaki kodu ekleyelim.

openFileDialog1.ShowDialog();

Menü öğesine tıklandığında dosya kutusu açıldığını göreceğiz. Aynı kodu birden fazla menü öğesinde kullanacaksak bir metod yazıp menü öğelerinde bu metodu çağırarak kolaylık sağlayabiliriz.

Metod:

void Open()
 {
 openFileDialog1.ShowDialog();
 }

Menü öğesi Click eventine yazılacak kod:

Open();

ToolStrip: Toolbarlarımızı oluşturmak için yararlanacağımız öğenin adı ToolStriptir.

Toolbox’dan sürükleyip bırakarak formumuza ekliyoruz. Iconları değiştirmek için yine öğenin üzerine sağ tıklayıp Set Image seçeneğini kullanıyoruz. Text özelliğine öğenin üzerine fare ile gelindiğinde çıkacak yazıyı ekliyoruz. Event konusu MenuStrip konusunda bahsettiğim şekildedir.

StatusStrip: Formumuzun durum çubuğunda görüntülenmesini istediğimiz nesneleri düzenlemek için, forma Toolbox’dan bir adet StatusStrip sürükleyip bırakıyoruz ve nesneleri düzenliyoruz. Örneğin bir label ekleyip text’ini yazıyoruz.

ContextMenuStrip: Context Menu öğe üzerinde sağ tıklandığında açılan menüler için kullanılır.

ContextMenu oluşturmak için:

 1. ToolBox’dan ContextMenuStrip öğesini formun üzerine sürükleyip bırakırız.
 2. Menü içeriğini ekleriz.
 3. İçerik menüsüyle ilişkilendireceğimiz kontrolü seçeriz. Örneğin RichTextBox kontrolümüz olsun. Özellikler penceresindeki ContextMenuStrip anahtarının sağında bulunan açılır liste kutusundan ilgili içerik menüsü öğesini seçeriz.
 4. Gerekiyorsa özellikler menüsünden bir olayı seçeriz.