22 April 2018

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş

OOP (Object Oriented Programming – Nesne Yönelimli Programlama) Nedir?

Nesne Yönelimli Programlama kısaca bir programlama tekniğidir.

  • Gerçek hayattaki her türlü nesneyi program ortamında modelleyebilmemizi sağlayan bir programlama tekniğidir.
  • OOP uygulamaları bir dizi komut içeren yapısal bir formda tasarlamak yerine modüler (modularity) olarak tasarlamamızı sağlar.
  • Encapsulation (Kapsülleme), Inheritance (Kalıtım) ve Polymorphism (Çok Biçimlilik) gibi uygulamaları geliştirmemizi sağlayacak güçlü özellikler sunar.
  • Uygulama geliştiriciyi (developer) makineden uzaklaştırıp insan algısına yakın bir geliştirme ortamı sunar.
  • Kodun yeniden kullanılabilirliğini (reuse) sağlar.
  • Uygulama nesnelerden oluşur. Her nesne kendi içinde verileri işleyebilir ve başka nesnelerle etkileşime geçebilir.
  • Uygulamanın bakımını kolaylaştırır.

Bu avantajlardan dolayı, OOP günümüzde geniş çaplı yazılım projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.