22 June 2018

Partial Class

Aynı sınıfın farklı bölümlerinin oluşturulabilmesine imkan sağlayan yapılardır. Partial yapısı farklı dosyalarda aynı class elemanlarının kullanılabilmesine olanak sağlar.

Örnek:

Product.Metod.cs sınıfı oluşturalım:

partial class Product
 {
 public void UrunEkle();
 }

Product.Property.cs sınıfı oluşturalım:

partial class Product
 {
 public int ProductID { get; set; }
 public string ProductName { get; set; }
 public int UnitsInStock { get; set; }
 public double Price { get; set; }
 }

Instance çıkarırken tüm elemanları görebiliriz:

Partial Class