27 May 2018

PostBack Konusu

Postback işlemi istemci bilgisayarda web formlarıyla çalışma esnasında olayın oluşmasıyla başlayan bir postalama işlemidir. Postalanan veriler sunucuda işlenerek tekrar istemciye gönderilir. ASP.NET’te web formları farklı bir sayfaya değil kendine geri postalanır.

Kullanıcı web formu ilk kez açıyorsa web form postback modunda değildir. İstemci bilgisayarda görüntülenen bir web form sunucuya postalandığında web form postback modundadır.

AutoPostBack

Form elemanlarından birindeki değişiklik üzerine verilerin sunucuya gönderilmesi istendiğinde o form elemanının bildirimine AutoPostBack = true ifadesi eklenmelidir. AutoPostBack özelliği formun otomatik geri postalanması anlamına gelir. Eğer değeri true olursa form elemanındaki değişiklikte veriler sunucuya postalanır.

IsPostBack

IsPostBack özelliği ASP.NET’te sayfanın ilk defa mı yüklendiğini yoksa geri mi postalandığını belirlemek amacı ile kullanılır. IsPostBack özelliği, Page nesnesinin bir özelliğidir.

if (!Page.IsPostBack)
 {
 DropDownList1.Items.Add("Sema");
}

Yukarıdaki kodda sadece sayfa ilk yüklendiğinde listeye ekleme yapılacaktır.