22 April 2018

Rastgele ID Üretme

Rastgele ID üretmek için aşağıdaki kod satırı kullanılabilir.

string a = Guid.NewGuid().ToString();

Yazdırıldığında aşağıdaki gibi sonuçlar verir:

3fa6391c-8abd-40ad-b508-fb432058ef22

1ea93dfc-80dc-4291-bcf8-4773d3828573

2926375a-3783-4089-97a3-56031a4966c8