22 April 2018

ROW_NUMBER() Fonksiyonu

ROW_NUMBER() Fonksiyonu oldukça kullanışlı bir OLAP fonksiyonudur. Row number sorgu sonucu dönen kayıt listesinde bir sıralama kolonu oluşturur.

Northwind veritabanı üzerinde Row Number fonksiyonu kullanarak aşağıdaki şekilde bir sayfalama yapabiliriz.

select * from (
select ROW_NUMBER() OVER(order by ProductID) as [RowNumber], ProductName
from Products
) as xx
where xx.RowNumber between 5 and 10