25 May 2019

Sayının Faktöriyelini Hesaplama

Faktöriyeli bulan programımızı yapmadan önce faktöriyelin ne olduğuna kısaca bakalım.

Faktöriyel matematikte (!) sembolü ile gösterilir, sayımızı n olarak düşünürsek, n! 1’den n’e kadar olan sayılarının yanyana yazılıp çarpımı demektir.

Örneğin:  5 sayısının faktöriyeli matematikte şu şekildedir:

5!=1x2x3x4x5=120

Şimdi Bir sayının faktöriyelini bulan programı yapabiliriz.

Sayının Faktöriyelini Hesaplayan Program

Textbox (txtSayi) ve butonumuzu oluşturalım. Butonun Click Olayına yazalım:

int sayi, faktoriyel;
faktoriyel = 1;
 sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
 {
 faktoriyel = faktoriyel * i;
 }
 MessageBox.Show(sayi + " sayısının faktöriyeli = " + faktoriyel);

 

Programın görüntüsü:

C# sayının faktöriyelini hesaplama


Comments

 1. Gerçekten çok yararlı….

 2. int sayi,f, i;
  Console.WriteLine(“FAKTÖRİYELİ BULUNACAK SAYIYI GİRİNİZ : “);
  sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
  f = 1;
  for (i = 1; i <= sayi; i++)
  {
  f = i * f;
  Console.Write(i);
  if (i != sayi)
  Console.Write("x");
  }
  Console.WriteLine("=" + f);

 3. foo9 seo says:

  I like the helpful info үou provide in yoսr articles.
  I’ll ookmark ykur bkog and check ɑgain heгe
  regularly. I ɑm qᥙite certaіn I’ll learn many new stuff rіght here!
  Goοd luck for the neхt!

 4. experte says:

  Güzel bir çalışma…