27 May 2018

Sayısal Loto Programı 2

Bir başka “Sayısal Loto Programı“. Dizi kullanarak yapalım.

Sayısal Loto Programı Nasıl Yapılır

 

using System;
 using System.Windows.Forms;
namespace SayisalLoto2
 {
 public partial class Form1 : Form
 {
 int[] sayisal = new int[6]; //6 elemanlı dizi tanımladık
public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 }
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 label1.Text= string.Empty; //Label'ı her tıklandığında temizliyoruz
 Random r = new Random(); //Rastgele atanacak sayılar için random kullanıyoruz.
 int sayi = 1;
 for (int i = 0; i < 6; )
 {
 sayi = r.Next(1, 50); //6 defa işlemi tekrar edip 6 sayıyı oluşturuyoruz.
if (Array.IndexOf(sayisal, sayi) == -1) //sayı diziye daha önce eklendi mi kontrol ediyoruz.
 {
 sayisal[i] = sayi; //Eklenmediyse rastgele gelen sayıyı diziye ekliyoruz.
 i++;
 }
 }
 Array.Sort(sayisal); //Diziyi sıraladık.
 foreach (int deger in sayisal) //diziyi label'a aldık.
 {
label1.Text += deger + " ";
 }
}
 }
 }