23 March 2018

SQL Konusuna Giriş

SQL Nedir? Öncelikle kısaca bundan bahsedelim. SQL (Structured Query Language – Yapılandırılmış Sorgu Dili) kelimesinin açılımından da anlayabileceğimiz gibi bir programlama dili değildir, bir veritabanı yönetim sistemidir. Veritabanı (database) kelimesinin de burada bahsedilen anlamı bir yapısallaştırılmış bilgiler yığınıdır. Tüm verilerin depolanmaya ihtiyacı vardır. Bu veriler sistematik bir şekilde veritabanında saklanılır, daha sonra bu verilere ihtiyaç duyulduğunda veritabanına başvurulur.

Verileri basit bir şekilde bazı dosyalarda da saklayabiliriz. Örneğin; bir text dosyasında veya bir excel dosyasında verilerimizi tutabiliriz. Bu veriler üzerinde işlem yapıp onları değiştirebiliriz. O halde neden veritabanına ihtiyaç duyulur?

  • çok kullanıcılı erişim: ağ ortamında birden fazla kullanıcı aynı proje üzerinde çalışabilir
  • eş zamanlı veri paylaşımı: yine birden fazla kullanıcı aynı anda bu verilere erişebilir
  • yetkilendirme: veri güvenliği konusu
  • verileri sorgulama, değiştirme, silme gibi çeşitli işlemler yapılması ihtiyacı

Yukarıdaki ihtiyaçların karşılanması da DBMS (Database management system – Veritabanı yönetim sistemi) ile gerçekleşir.

DBMS’lerin kullanım amaçları genel olarak aşağıdaki şekildedir:

  1. Veriyi görmek (izlemek)
  2. İlgilenilen bazı verileri bulmak (seçmek ve ayırmak)
  3. Veriyi değiştirmek (editlemek)
  4. Bazı veriler eklemek
  5. Bazı verileri silmek

İlerileyen notlarımda MySQL veritabanı yönetim sistemi ile ilgili bilgiler yeralacaktır. Öncesinde Microsoft SQL Server üzerinde yapılan işlemlerden bahsedeceğim.