22 April 2018

SQL NEWID() Fonksiyonu ile Random Veri Çekmek

Veritabanından random veri çekmeye ihtiyaç duyabiliriz. Bu amaçla NEWID() Fonksiyonunu kullanabiliriz.

Örnek:

select top(5) ProductName
from Products
order by NEWID()

Tabloda çok fazla veri varsa NEWID() fonksiyonu kullanımında performans sıkıntısı yaşanabilir.