22 April 2018

SQL Server’da Standart VeriTabanları

SQL Server Management Studio’ya giriş yaptığımızda Object Explorer penceresinin altında System Databases (Standart Veri Tabanları) görebiliriz.

  • Master Veritabanı: temel bilgiler yeralır. silinirse SQL Server çalışmaz.
  • Model Veritabanı: bütün veri tabanları için şablon olarak bu veri tabanı kullanılır. (OOP konularındaki inheritance gibi düşünebiliriz)
  • Msdb Veritabanı: Hata mesajları, zamanlanmış görevler, iş tanımları gibi bilgiler tutulur.
  • Tempdb Veritabanı: Geçici verilerin saklandığı veritabanıdır. Bir çeşit not defteridir